Be om offert

Distributionslösningar för tidningar, brev och paket i hela Sverige!

010-175 16 00 | info@pointlogistik.se

Hållbarhet

Point logistik är en del av tidningskoncernen Gota Media. I sitt uppdrag har koncernen att bedriva journalistik som leder till en positiv samhällsutveckling. Med det i tankarna blir det självklart för oss att ta miljö- och hållbarhetsarbetet på största allvar.

Miljö

Vi som verkar i transportbranschen behöver alla anstränga oss för att nå fossilfrihet. Vi ser det framför allt som en hygienfaktor och något vi gör för kommande generationer.

Mycket av vår distributionsverksamhet sker till fots och/eller på cykel. Det är dock långt ifrån möjligt överallt där vi verkar. Vi är fullt medvetna om de miljöavtryck våra fordon gör, mäter dem fortlöpande och arbetar systematiskt för att nå fossilfritt 2030.

Vi har stakat ut en väg för att för att nå våra klimatmål:

  • Vi optimerar våra rutter
  • Vi följer utvecklingen i fordonsindustrin
  • Vi byter kontinuerligt ut våra fordon mot de som ger mindre miljöpåverkan
  • Vi informerar och utbildar vår personal för att skapa engagemang och medvetenhet i miljöarbetet.
  • Vi följer standarden ISO 14001:2015 för miljöledning och är certifierade
  • Vi jobbar mot SBT (Science Based Targets)

Människor

För många kan arbetet på Point logistik vara det första steget in på arbetsmarknaden. För oss är det viktigt att det blir en positiv upplevelse.

Vi är en mångfald av människor från olika ursprung, ålder etc.

Våra medarbetare är vår största tillgång och därför är kollektivavtal en självklarhet.
Dessutom arbetar vi bland annat med:

  • Förebyggande insatser mot diskriminering
  • Tillvaratagande av medarbetares kompetenser och kreativitet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete för en tryggare arbetsplats