Vi är ett bolag som har våra rötter i tidningsbranschen med en värdegrund som handlar om att vi vill verka för ett bättre samhälle för alla. För oss handlar det bland annat om:

  • Minskad miljöpåverkan. Vi distribuerar samtidigt med våra tidningar vilket betyder färre körningar.
  • Merparten kör vi på natten. Mindre tid i köer, minskat avgasutsläpp.
  • Ca 50% av våra leveranser är fossilfria och vi har pågående projekt för att bli helt fossilfria.
  • Vi är ofta den första arbetsgivaren för människor som vill in på arbetsmarknaden.
  • Våra bud har kollektivavtal.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!